Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η ιστοσελίδα www.allweneedisyou.com περιλαμβάνει ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω Διαδικτύου (εφεξής «Ηλεκτρονικό Κατάστημα»).

Αυτό το έγγραφο (μαζί με κάθε έγγραφο που αναφέρεται στο παρόν) καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (www.allweneedisyou.com) και την αγορά προϊόντων μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αυτής της ιστοσελίδας (εφεξής οι “Όροι”) που δημιούργησε και λειτουργεί η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «BORING PEOPLE Ι.Κ.Ε.» και την αλληλεπίδραση σας (συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής σας σε διαγωνισμούς μας) με αυτήν μέσω των λογαριασμών της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως ενδεικτικά Facebook και Instagram (όλα μαζί: Πλατφόρμα).  Αναλυτικές λεπτομέρειες για την ταυτότητα μας ακολουθούν στην κατωτέρω υπό ΙI.2 παράγραφο με τίτλο «ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ».

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (εφεξής αμφότερες οι «Πολιτικές»), προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτής της Πλατφόρμας.

Κάνοντας χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή/και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους της και ότι έχετε ενημερωθεί για τις Πολιτικές της, επομένως αν δεν συμφωνείτε, θα πρέπει να απέχετε.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή τις Πολιτικές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@allweneedisyou.com

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Οι εν λόγω Όροι ισχύουν για όλες τις Συμβάσεις (όπως ορίζεται παρακάτω), είτε (i) παραγγείλετε οτιδήποτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής της ιστοσελίδας, είτε (ii) παραγγείλετε οτιδήποτε σε οποιαδήποτε άλλη σελίδα άμεσα συνδεδεμένη με το  Ηλεκτρονικό Κατάστημα (π.χ. λογαριασμός της εταιρείας BORING PEOPLE Ι.Κ.Ε. σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Instagram κλπ.) είτε (iii) όταν αποδέχεστε μια προσφορά από την εταιρεία BORING PEOPLE Ι.Κ.Ε.. Η απόκλιση από τους παρόντες Όρους είναι δυνατή μόνο εάν εγκριθεί εγγράφως από την εταιρεία BORING PEOPLE Ι.Κ.Ε..

Οι παρόντες Όροι ενδέχεται να τροποποιηθούν, οπότε οφείλετε να τους διαβάζετε πριν την πλοήγηση ή/και την παραγγελία σας, διότι ισχύουν και εφαρμόζονται πάντα οι Όροι που αναγράφονται τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω).

2. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΑΣ

Η επιχείρηση που διεξάγει την πώληση προϊόντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος αυτής της ιστοσελίδας υπό το διακριτικό γνώρισμα All we need is you ή AWNY, δηλαδή ο αντισυμβαλλόμενος σας, είναι η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «BORING PEOPLE Ι.Κ.Ε.», μια ελληνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, οδ. Πουλίου αρ 13, ΑΦΜ: 801563668/ΔΟΥ Ψυχικού, τηλ. 6944471441 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@allweneedisyou.com .

Στα πλαίσια των εν λόγω Όρων, οι όροι «www.allweneedisyou.com», «AWNY», «All we need is you», «BORING PEOPLE», «Εταιρεία», «Ιστοσελίδα», «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «Πλατφόρμα», «εμείς», «εμάς», «δικό μας» αναφέρονται στην ανωτέρω επιχείρηση.

3. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ 

Οι πληροφορίες (π.χ. τα προσωπικά στοιχεία σας) που μας παρέχετε υπόκεινται σε επεξεργασία βάσει της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies. Με την χρήση της Πλατφόρμας μας επιβεβαιώνετε ότι ενημερωθήκατε για την επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών και δηλώνετε ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε είναι αληθείς και ακριβείς.

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρησιμοποιώντας την παρούσα ιστοσελίδα ή/και υποβάλλοντας παραγγελία μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, εγγυάστε ότι:

  1. Είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις, εκτός αν έχετε τη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική σας μέριμνα.
  2. Παρέχετε τα αληθινά και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας – e-mail, την ταχυδρομική σας διεύθυνση κλπ.)
  3. Είστε καταναλωτής και όχι μεταπωλητής.

Σε περίπτωση που δεν πληρείται οποιαδήποτε εκ των τριών ανωτέρω προϋποθέσεων, ή σε περίπτωση ψευδούς, κακόπιστης ή δόλιας παραγγελίας διατηρούμε – πέραν κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος μας – το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε την παραγγελία σας.

5. ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Κατάρτιση Σύμβασης

Τα προϊόντα που προσφέρονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν αντιπροσωπεύουν δεσμευτική προσφορά για σύναψη σύμβασης πώλησης, αλλά αποτελούν απλώς πρόσκληση για την υποβολή δεσμευτικής προσφοράς. Όταν υποβάλετε την παραγγελία σας επιλέγοντας το κουμπί «Πάρε Μέρος» και – για πληρωμές με κάρτα – κατόπιν το κουμπί «Έγκριση Πληρωμής», τότε υποβάλλετε εσείς πρόταση για την σύναψη σύμβασης αγοράς ενός ή περισσοτέρων προϊόντων. Η δεσμευτική αποδοχή της πρότασης σας θα λάβει χώρα, όταν σας αποσταλεί e-mail που θα επιβεβαιώνει ότι η πληρωμή σας έχει πραγματοποιηθεί. Τότε θα θεωρείται πλέον συναφθείσα μεταξύ μας η σύμβαση για την αγορά ενός ή περισσοτέρων προϊόντων (“η Σύμβαση”) και θα αφορά μόνο το προϊόν ή τα περισσότερα προϊόντα των οποίων την αποστολή έχουμε επιβεβαιώσει κατά τα ανωτέρω. Εάν δεν επιβεβαιωθεί η πραγματοποιήση της πληρωμής, θεωρείται ότι αυτή απορρίφθηκε.

Διατηρούμε τη δυνατότητα να μη δεχτούμε την παραγγελία σας, για οποιονδήποτε εκ των ενδεικτικά αναφερόμενων λόγων κατωτέρω:

  1. Εάν τα προϊόντα εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα αλλά δεν είναι πλέον διαθέσιμα,
  2. Εάν δεν μπορούμε να λάβουμε έγκριση της πληρωμής σας
  3. Εάν τα προϊόντα που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα περιλαμβάνεται κάποιο σφάλμα, όπως μια εσφαλμένη τιμή ή μια εσφαλμένη περιγραφή.

Σε περίπτωση που δεν αποδεχθούμε ολόκληρη την παραγγελία σας ή μέρος αυτής, όπως έχουμε δικαίωμα, θα σας επιστρέψουμε φυσικά το ποσό που αντιστοιχεί στην ακυρωμένη παραγγελία σας ή στο ακυρωμένο μέρος αυτής.

Παρότι, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε ολόκληρη την παραγγελία σας ή μέρος αυτής και μετά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, τερματίζοντας έτσι τη σύμβαση πώλησης, για τους ανωτέρω λόγους ή για λόγους ανωτέρας βίας ή τυχηρών, επιστρέφοντας σας στη συνέχεια φυσικά το ποσό που αντιστοιχεί στην ακυρωμένη παραγγελία σας ή στο ακυρωμένο μέρος αυτής.

Ουδεμία ευθύνη φέρουμε απέναντί σας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα, την άρνηση αποδοχής μιας παραγγελίας ή την ακύρωση της, ακόμα κι αφότου σας έχουμε στείλει την «Επιβεβαίωση Παραγγελίας».

Παραγγελία

Για την πραγματοποίηση της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα μας απαιτούνται:

Α) Η συμπλήρωση της ειδικής φόρμας εγγραφής σας (εγγεγραμμένος χρήστης) ή η αγορά ως επισκέπτη (χωρίς εγγραφή) με την καταχώριση μόνο των απαραίτητων στοιχείων για τη σύναψη της σύμβασης πώλησης.

Β) Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της σύμβασης πώλησης και των όρων χρήσης που υπάρχουν διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα.

Παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνον από πελάτες άνω των 18 ετών, εκτός αν έχετε τη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική σας μέριμνα.

Η παραγγελία ολοκληρώνεται σε 3 βήματα:

Ως 1ο βήμα, θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα κάθε διαθέσιμο προς αγορά προϊόν.

Στο 2ο βήμα θα σας ζητηθεί να κάνετε σύνδεση αν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης ή να κάνετε νέα εγγραφή, καταχωρώντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Φυσικά σας δίνεται η επιλογή να προχωρήσετε στην Αγορά ως απλός επισκέπτης καταχωρώντας βέβαια εκ νέου τα απαιτούμενα στοιχεία σας σε κάθε επόμενη αγορά.

Κατά το 3ο βήμα θα σας ζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τον Τρόπο Πληρωμής. Αναλυτικές λεπτομέρειες για τις δυνατότητες πληρωμής ακολουθούν κατωτέρω με τίτλο «Τρόποι Πληρωμής».

Για την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα σας ζητηθεί να αποδεχτείτε τους όρους και προϋποθέσεις πώλησης, τους οποίους σας προτείνουμε να έχετε διαβάσει προτού ολοκληρώσετε τη παραγγελία σας, και ύστερα μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο «Πάρε Μέρος».

Μόλις λάβουμε την πληρωμή σας, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το οποίο θα επιβεβαιώνει την πραγματοποίηση της. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη σε περίπτωση που έχετε καταχωρήσει λανθασμένα τα στοιχεία επικοινωνίας σας με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η επικοινωνία μας μαζί σας.

Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή σας ως Χρήστη αποτελεί την πρακτικότερη επιλογή προκειμένου να διενεργήσετε μια αγορά από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή: Επιλέγετε δημιουργία χρήστη και το σύστημα θα σας καθοδηγήσει αυτόματα να εγγραφείτε ως νέος Χρήστης. Με την εισαγωγή των ζητηθέντων προσωπικών σας στοιχείων (όνομα και επώνυμο, διεύθυνση, ταχυδρομικό κωδικό της τρέχουσας κύριας κατοικίας, τηλέφωνο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email)) και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, εγγράφεστε ως Χρήστης.

Τα στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή σας ως Χρήστη πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Χρήστη παρέχεται δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Την ευθύνη για τα προσωπικά σας στοιχεία που μας χορηγείτε κατά την εγγραφή σας ως Χρήστη την φέρετε εσείς οι ίδιοι καθώς βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις σας. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του Ηλεκτρονικού Καταστήματος είτε κατά την εγγραφή είτε κατά την αγορά ως επισκέπτης είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη παροχή των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή σας, δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή σας. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρείτε, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους. Υπό αυτό το πρίσμα, σε περίπτωση δυσχερειών εφοδιασμού ή εξάντλησης των προϊόντων σε απόθεμα, διατηρούμε το δικαίωμα να σας ενημερώσουμε σχετικά με παρόμοια προϊόντα, τα οποία μπορείτε να παραγγείλετε. Εάν δεν επιθυμείτε να παραγγείλετε τέτοιου είδους παρόμοια προϊόντα, θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο το ποσό που ενδεχομένως έχετε καταβάλει.

Ακύρωση Παραγγελίας

Αν αλλάξετε γνώμη, προτού σας αποσταλούν τα προϊόντα, υπάρχει η δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας.

Για να προχωρήσετε σε ακύρωση της παραγγελίας σας, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@allweneedisyou.com ή να μας καλέσετε τηλεφωνικά, στο +30 6944471441 (με χρέωση σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική του τηλεπικοινωνιακού παρόχου σας).

Στην περίπτωση που έχετε ήδη προχωρήσει σε εξόφληση της παραγγελίας σας, τότε θα σας επιστρέψουμε άμεσα την χρηματική αξία που αντιστοιχεί στην παραγγελία σας, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήσατε την συναλλαγή σας.

Πλημμελής εκτέλεση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που έχουμε εκτελέσει λάθος την παραγγελία σας (λάθος προϊόν, τίμημα κτλ), οφείλετε να μας ενημερώσετε άμεσα στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: +30 6944471441

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@allweneedisyou.com

Τιμή Προϊόντων

Η τιμή κάθε προϊόντος θα είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας, η οποία περιλαμβάνει Φ.Π.Α αλλά όχι τυχόν ταέξοδα αποστολής που προστίθενται στη συνολική τιμή πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Παρότι φροντίζουμε να διασφαλίζουμε ότι όλες οι τιμές στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα είναι ακριβείς, ενδέχεται να παρουσιαστούν σφάλματα. Εάν διαπιστώσουμε κάποιο σφάλμα στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δώσουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή ή να την ακυρώσετε. Εάν είναι αδύνατο να επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα θεωρήσουμε ότι η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί και θα σας επιστρέψουμε στο ακέραιο κάθε ποσό που έχετε πληρώσει. Δεν υποχρεούμαστε να σας προμηθεύσουμε κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Αποστολής), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί από εσάς ως λανθασμένη τιμή.

Τρόποι πληρωμής

Για τη διευκόλυνση και εξυπηρέτηση όλων όσων επιθυμούν να προβούν σε αγορά από το ηλεκτρονικό κατάστημα μας, διαθέτουμε τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

  • Πιστωτική/Χρεωστική κάρτα/Προπληρωμένη κάρτα εκδόσεως Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners όλων των τραπεζών
  • Paypal
  • Τραπεζική κατάθεση

Ανεξάρτητα από την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής, θα λάβετε ένα τιμολόγιο ή απόδειξη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η επισκόπηση της παραγγελίας στο κατάστημα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τιμολόγιο.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποκλείσουμε ορισμένες μεθόδους πληρωμής σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

6. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παράδοση Προϊόντων

Οι αποστολές των προϊόντων λαμβάνουν χώρα αποκλειστικά διαδικτυακά. Με την προϋπόθεση, ότι τα παραγγελθέντα προϊόντα είναι διαθέσιμα, θα σας  παραδοθούν άμεσα και απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση παράδοσης που υποδεικνύεται.

Αν για λόγους ανωτέρας βίας ή απρόβλεπτων περιστάσεων που θεωρείται κάθε πράξη, γεγονός, αδυναμία πραγματοποίησης, παράλειψη ή ατύχημα που δεν υπόκειται στον εύλογο έλεγχό μας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες, επιδημίες, κυβερνητικοί περιορισμοί, πυρκαγίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση που προκαλείται εκτός δικής μας υπαιτιότητας και θα κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση.

Η κυριότητα των προϊόντων περνάει σε εσάς είτε με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά μας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής, είτε με την παράδοση τους (όπως ορίζεται παραπάνω) αν αυτή πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα από την είσπραξη.

7. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Η BORING PEOPLE έχει απέναντι σας όλες τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα για τον πωλητή.

Εάν τα προϊόντα έχουν ελαττώματα ή δεν έχουν κάποιες συνομολογημένες από εμάς ιδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 534 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, διατηρείτε τα δικαιώματα εκ της νόμιμης εγγυήσεως εναντίον μας. Η νόμιμη περίοδος εγγύησης είναι 24 μήνες, αρχομένης από την ημέρα κατά την οποία τα προϊόντα σας παραδόθηκαν.

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποδοχή ελαττωματικών προϊόντων ή να μας επιστρέψετε αυτά τα προϊόντα. Πρέπει να επιστρέψετε το προϊόν μαζί με την απόδειξη, που παραλάβατε κατά την αποστολή του προϊόντος. Η επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του προϊόντος θα πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν και, σε κάθε περίπτωση, εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα σας επιβεβαιώσαμε μέσω e-mail ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων ή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει με την ίδια μέθοδο που έγινε και η πληρωμή κατά την αγορά. Τα νόμιμα δικαιώματά σας σύμφωνα με την ισχύουσα εκάστοτε νομοθεσία δεν θίγονται.

Παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της διαδικτυακής μας φόρμας επικοινωνίας ή στα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας για να μας περιγράψετε λεπτομερώς το προϊόν και το ελάττωμά του και να λάβετε οδηγίες για τις περαιτέρω ενέργειες.

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 6944471441

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@allweneedisyou.com

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας συγκατατίθεστε στη διαδικτυακή αποστολή του προϊόντος και ως εκ τούτου επιβεβαιώνετε ότι δεν υφίσταται δικαίωμα υπαναχώρησης σας στη συγκεκριμένη συναλλαγή, η οποία εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 3α, εδάφιο ιγ) του ν. 2251/1994, σχετικά με την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή.

ΙΙΙ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

1. ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για τη Χρήση της παρούσας ιστοσελίδας προσεκτικά πριν τη χρησιμοποιήσετε και πλοηγηθείτε σε αυτήν, στο Ηλεκτρονικό της Κατάστημα ή σε  οποιοδήποτε λογαριασμό μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεικτικά μεταξύ άλλων Facebook και Instagram (όλα μαζί: η «Πλατφόρμα»).

Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλες τις επισκέψεις και χρήσεις της Πλατφόρμας, καθώς επίσης και για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται προς εσάς στην ή μέσω της Πλατφόρμας.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Η Πλατφόρμα και το περιεχόμενο της είναι δωρεάν και παρέχονται «ως έχουν» και χωρίς καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους. Οι πληροφορίες στην Πλατφόρμα παρέχονται μόνο για γενική ενημέρωση και δεν αποτελούν καμία συμβουλή.

3. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Με κάθε αγορά σας από ή μέσω της Πλατφόρμας μας, λαμβάνετε αυτομάτως μέρος σε διαγωνισμούς που διενεργούμε με έπαθλα σπουδαίες εμπειρίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφτείτε τους ειδικότερους Όρους Συμμετοχής στους Διαγωνισμούς.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ NEWSLETTER

Η εγγραφή σας στο Newsletter της BORING PEOPLE γίνεται κατά τη βούληση σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών από εμάς, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας.

Η εγγραφή σας στο Newsletter μας, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στη σελίδα μας. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας μας δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα. Περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρείτε, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική μας για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Η BORING PEOPLE δεν ευθύνεται αν το Newsletter δεν παραδοθεί στον προορισμό του, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Το Newsletter μπορεί να καταλήξει στο spam folder, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον ενημερωτικά Newsletter ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων μας, μπορείτε να μας ενημερώσετε χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στο Newsletter που λαμβάνετε.

5. ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ / ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΩΝ

Η Πλατφόρμα μας, ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους / υπερσυνδέσμους (Links/Hyperlinks) σε άλλους ιστότόπους. Οι ιστότοποι με τους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε έχουν τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τη δική τους πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και μπορούν να εγκαταστήσουν τα δικά τους cookies. Επομένως, σας ενημερώνουμε ότι επισκέπτεσθε / αποκτάτε πρόσβαση σε αυτούς τους ιστοτόπους εξ’ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη και σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε τους όρους χρήσης και/ή τις πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτούς τους ιστοτόπους πριν την χρήση τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνιζόμαστε ή αποδεχόμαστε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες άλλων ιστοτόπων που ενδέχεται να συνδέονται μέσω συνδέσμων και ρητά αποποιούμαστε οποιασδήποτε ευθύνης για κάθε περιεχόμενο, πολιτική προστασίας απορρήτου, ποιότητα περιεχομένου και υπηρεσιών, τρίτων. Επιπλέον ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τυχόν μη διαθεσιμότητα των ιστοτόπων αυτών, της πολιτικής τους περί προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των πληροφοριών και των υπηρεσιών τους.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της Πλατφόρμας μας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. που παρατίθενται και περιγράφουν το Ηλεκτρονικό Κατάστημα μας ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της BORING PEOPLE και πνευματική ιδιοκτησία της ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η BORING PEOPLE έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές του αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού ή/και ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της BORING PEOPLE ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των σχετικών πνευματικών δικαιωμάτων. Η χρήση των ανωτέρω στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

7. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΩΝ

Όλες οι γνώμες, παρατηρήσεις, σχόλια, έργα, γραφικά, φωτογραφίες, σύνδεσμοι, ερωτήσεις, προτάσεις, πληροφορίες, βίντεο και άλλες πληροφορίες και υλικά (συμπεριλαμβανομένης της εξατομίκευσης Εξατομικευμένων Προϊόντων) που εσείς ή άλλοι χρήστες/επισκέπτες αναρτάτε στην Πλατφόρμα ή μεταδίδετε μέσω αυτής («Περιεχόμενο Παραγόμενο από Εσας») θα θεωρούνται μη εμπιστευτικά και μη ιδιόκτητα.

Ως εκ τούτου, η BORING PEOPLE, θα έχει το μη αποκλειστικό, άνευ πνευματικών δικαιωμάτων δικαίωμα χρήσης, αντιγραφής, διανομής και γνωστοποίησης σε τρίτα μέρη οποιουδήποτε Περιεχομένου Παραγομένου από Εσάς για οποιονδήποτε σκοπό, με οποιοδήποτε μέσο και σε ολόκληρο τον κόσμο (χορήγηση άδειας).

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οποιεσδήποτε παρατηρήσεις, γνώμες, σχόλια, προτάσεις και άλλες πληροφορίες που εκφράζονται ή περιλαμβάνονται στο Περιεχόμενο Παραγόμενο από Εσάς δεν αντιπροσωπεύουν απαραιτήτως εκείνες της BORING PEOPLE. Οποιαδήποτε χρήση από εσάς του Περιεχομένου Παραγομένου από Εσάς γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Εσάς που αναρτάτε ή μεταδίδετε είναι πρωτότυπο για εσάς και δεν αντιγράφει το έργο οποιουδήποτε τρίτου ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματα προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου μέρους και δεν περιέχει δυσφημιστικές ή υποτιμητικές δηλώσεις. Επίσης, δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε την δυνατότητα να χορηγήσετε την άδεια, όπως ορίζεται στην παρούσα παράγραφο. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την BORING PEOPLE και να τη διατηρήσετε απρόσβλητη έναντι όλων των εξόδων, δαπανών, ζημιών, απωλειών και υποχρεώσεων που υπέστη εξαιτίας από ή σε σχέση με οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Εσάς που αναρτήθηκε ή μεταδόθηκε στην Πλατφόρμα.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η BORING PEOPLE λειτουργεί μόνο ως παθητικό μέσο για τη διανομή του Περιεχομένου Παραγομένου από Εσάς και δεν φέρει καμία ευθύνη είτε προς εσάς είτε προς οποιονδήποτε τρίτο μέρος για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια του Περιεχομένου Παραγομένου από Εσάς. Η BORING PEOPLE δεν θα παρακολουθεί συνεχώς το Περιεχόμενο Παραγόμενο από Εσάς και δεν θα μεσολαβεί μεταξύ των χρηστών, ούτε θα έχει την υποχρέωση να το πράξει.

Η BORING PEOPLE διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να εμποδίσει ή να αφαιρέσει (εν όλω ή εν μέρει) οποιοδήποτε Περιεχόμενο Παραγόμενο από Εσάς που πιστεύει ότι δεν είναι σύμφωνο με τους Όρους (συμπεριλαμβανομένων των υλικών που παραβιάζουν ή ενδέχεται να παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαιώματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ή δικαιώματα προσωπικότητας τρίτων), ή που είναι άλλως απαράδεκτο για την BORING PEOPLE.

8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η χρήση της Πλατφόρμας για διαφήμιση ή για οποιαδήποτε προσέλκυση πελατών.

Απαγορεύεται η χρήση οποιουδήποτε λογισμικού, ρομπότ, crawler, αράχνη, page scraper ή οποιουδήποτε άλλου αυτοματοποιημένου μέσου ή συσκευής για (α) απόκτηση πρόσβασης, αντιγραφή, επηρεασμό ή για την παρακολούθηση οποιουδήποτε μέρους της Πλατφόρμας ή του περιεχομένου της ή για την παράκαμψη της δομής ή της εμφάνισης της Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε περιεχομένου της ή (β) να παρεμβαίνει στη λειτουργία της Πλατφόρμας ή σε οποιαδήποτε συναλλαγή γίνεται στην Πλατφόρμα ή να παρεμβαίνει ή να επηρεάζει τη χρήση της Ιστοσελίδας από οποιοδήποτε άτομο ή για να διευκολύνει κάθε τρίτο να αγοράσει οποιοδήποτε προϊόν στην Πλατφόρμα.

Απαγορεύεται να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος ή χαρακτηριστικό της Πλατφόρμας ή οποιουδήποτε συστήματος που συνδέεται με την Πλατφόρμα μέσω πειρατείας, εξόρυξης κωδικών πρόσβασης (password mining) ή άλλων παράνομων ή μη εξουσιοδοτημένων μέσων.

 Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη σας που περιέχει ιούς ή άλλα λογισμικά τα οποία δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, βλάβη, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή να προκαλέσουν βλάβη στη φήμη και την υπόληψη της Πλατφόρμας ή/και των άλλων χρηστών/επισκεπτών/συνεργατών, ή δύναται να παραβιάσει οποιοδήποτε προσωπικό ή άλλο δεδομένο εκείνων,

Απαγορεύεται οποιασδήποτε μορφής πειρατεία λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπή, αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργίας παράγωγης εργασίας δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων και του περιεχομένου και υλικού (φωτογραφίες, γραφικά, κείμενα κτλ) της ιστοσελίδας.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η BORING PEOPLE δεν δηλώνει ή εγγυάται ότι οι πληροφορίες και/ή οι διευκολύνσεις που περιέχονται στην Ιστοσελίδα είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες, ή ότι η Πλατφόρμα ή ο διακομιστής που καθιστά την Ιστοσελίδα διαθέσιμη είναι απαλλαγμένοι από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Η BORING PEOPLE δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση ή δήλωση σχετικά με τη χρήση του Περιεχομένου της Πλατφόρμας από την άποψη της ορθότητας, της ακρίβειας, της επάρκειας, της χρησιμότητας, της εγκαιρότητας, της αξιοπιστίας ή κατ’ άλλο τρόπο, σε κάθε περίπτωση στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο.

Η BORING PEOPLE δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Εάν δεν είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε ένα προϊόν, θα πρέπει να ακυρώσουμε την παραγγελία. Θα σας ειδοποιήσουμε σχετικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η BORING PEOPLE ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου:

(α)   η ιστοσελίδα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημα να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη,

(β)   τα δεδομένα/πληροφορίες που χορηγούνται και διαβιβάζονται μέσω της ιστοσελίδας αφενός να μην αλλοιώνονται αφετέρου να προστατεύονται,

(γ)   η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η ιστοσελίδα και το Ηλεκτρονικό Κατάστημά μας τίθεται στη διάθεση σας να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά ή προγράμματα λογισμικού, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση σας, σε περίπτωση που υποστείτε οποιαδήποτε ζημία για τους ως άνω λόγους.

Η BORING PEOPLE δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη) προερχόμενη από την αδυναμία πρόσβασης σας στην Πλατφόρμα, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτών, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών τους ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών.

Η BORING PEOPLE δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν σε εσάς όταν επιχειρείτε την πρόσβαση στην ιστοσελίδα και κατά την διάρκεια χρήσης αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση της ιστοσελίδας.

Η BORING PEOPLE ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η BORING PEOPLE δικαιούται να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιο χρήστη/επισκέπτη της Πλατφόρμας οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή του (προσωρινά ή/και μόνιμα) χωρίς να εγερθούν απαιτήσεις κατά της BORING PEOPLE. Τα ανωτέρω ισχύουν ιδίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση, α) παραβίασης των Όρων από τον επισκέπτη/χρήστη, β) σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή και Δικαστήριο, γ) σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο φορέα δικαιωμάτων κατά του μέλους.

Οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες, εκτός των στο παρόν αναφερόμενες, αποκλείεται, συμπεριλαμβανομένης αλλά όχι περιοριζόμενης της απόλυτης ευθύνης.

Η ευθύνη σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή και τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα παραμένει αναλλοίωτη.

10. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παρόντες Όροι όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα μας αναφορικά με το αντικείμενο της κάθε Σύμβασης και αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη γραπτή ή προφορική συμφωνία, συνεννόηση ή διακανονισμό μεταξύ μας.

Αμφότεροι εσείς και εμείς αναγνωρίζουμε ότι, για τη σύναψη Σύμβασης, ουδείς από εμάς βασίστηκε σε οποιαδήποτε δήλωση, δέσμευση ή υπόσχεση που τυχόν δόθηκε από το έτερο συμβαλλόμενο μέρος ή που υπονοήθηκε προφορικά ή γραπτά κατά τις μεταξύ μας διαπραγματεύσεις πριν από την εν λόγω Σύμβαση, εκτός αν άλλως ορίζεται ρητά στους Όρους.

11. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τους Όρους, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τους Όρους για οποιαδήποτε μεταβολή. Οι συμβάσεις μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

12. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή οριστεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεστεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η BORING PEOPLE θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτερο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

13. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤEΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από τη μεταξύ μας συναλλαγή για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, έχετε δυνατότητα να απευθυνθείτε στην πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών μέσω διαδικτύου, στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show η οποία συνδέεται με την αρμόδια ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή» (www.synigoroskatanaloti.gr).

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Τελευταία Ενημέρωση: 13/05/2021

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης από συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος και εξ' αποστάσεως
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ B΄ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ν. 2251/94)
Συμπληρώστε και επιστρέψτε το παρόν έντυπο μόνο εάν επιθυμείτε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση)
 
-   Προς: [συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία του προμηθευτή]
 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
●        ΟΔΟΣ:
●        Τ.Κ.:
●        ΔΗΜΟΣ:

FAX (εάν υπάρχει):
E-mail (εάν υπάρχει):
 
-       Γνωστοποιώ/Γνωστοποιούμε (*) με την παρούσα ότι υπαναχωρώ/υπαναχωρούμε (*) από τη σύμβασή μου/μας (*) πώλησης των ακόλουθων αγαθών (*)/παροχής της ακόλουθης υπηρεσίας (*)
 
-       Που παραγγέλθηκε(-αν) στις --/--/---- (*) / που παρελήφθη(-σαν) στις --/--/----(*)

-       Συμπληρώστε εδώ τα ατομικά σας στοιχεία

ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΟΝΟΜΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
●        ΟΔΟΣ:
●        Τ.Κ.:
●        ΔΗΜΟΣ:
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (προαιρετικό):
E-mail (προαιρετικό):
 
-       Υπογραφή καταναλωτή(-ών) (μόνο εάν το παρόν έντυπο κοινοποιηθεί σε χαρτί)
-       Ημερομηνία  --/--/---
-------------------------------------------------------
(*) Διαγράφεται η περιττή ένδειξη.