Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία «BORING PEOPLE Ι.Κ.Ε.», μια ελληνική εταιρεία με έδρα στην Αθήνα, οδ. Πουλίου αρ 13, ΑΦΜ: 801563668/ΔΟΥ Ψυχικού, τηλ. 6944471441 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@allweneedisyou.com διοργανώνει ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου (Internet) προωθητική ενέργεια και κλήρωση (εφεξής Διαγωνισμός) υπό τον τίτλο ”Έπαθλο”. Στα πλαίσια των εν λόγω Όρων Συμμετοχής, οι όροι «Διοργανώτρια», «Ιστοσελίδα», «Ηλεκτρονικό Κατάστημα», «Πλατφόρμα», «εμείς», «εμάς», «δικό μας» αναφέρονται στην ανωτέρω επιχείρηση.

Ο  Διαγωνισμός  θα  φιλοξενηθεί  στην  ιστοσελίδα  της  Διοργανώτριας στο  διαδίκτυο www.allweneedisyou.com καθώς και στους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεικτικά Facebook και Instagram (όλα μαζί: Πλατφόρμα). Η περιήγηση στην Πλατφόρμα μας διέπεται από τους Όρους και Προϋποθέσεις, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies (εφεξής αμφότερες «Πολιτικές»).

Αυτό το έγγραφο (εφεξής «Όροι Συμμετοχής»), το οποίο θα βρίσκεται συνεχώς διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας www.allweneedisyou.com, καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό  και  τη  διαδικασία  ανάδειξης  των  νικητών  μέσω  κλήρωσης από την οικεία λίστα των συμμετεχόντων.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Συμμετοχής και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προτού λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή σας ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Συμμετοχής και ότι έχετε ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, επομένως αν δεν συμφωνείτε, θα πρέπει να απέχετε.

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής ενδέχεται να τροποποιηθούν, οπότε οφείλετε να τους διαβάζετε πριν την συμμετοχή σας, διότι ισχύουν και εφαρμόζονται πάντα οι Όροι Συμμετοχής που αναγράφονται τη στιγμή της συμμετοχής σας στο Διαγωνισμό.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία σε σχέση με τους Όρους ή τις Πολιτικές μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας μας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση: info@allweneedisyou.com

ΙΙ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τον παρόντα Διαγωνισμό παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε καταναλωτή μας, κατόπιν της αγοράς ενός προϊόντος μας κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, να συμμετάσχει αυτομάτως στην κλήρωση, από την οποία θα αναδειχθεί ένας τυχερός Νικητής που θα απολαύσει μια ανεκτίμητη εμπειρία, μια συνάντηση με το επιλεγμένο προβεβλημένο δημόσιο πρόσωπο, το οποίο θα γνωρίσει και με το οποίο θα περάσει ποιοτικό χρόνο (εφεξής «Συνάντηση»).

Το έπαθλο είναι συγκεκριμένο με  αυστηρώς  προσωποπαγή χαρακτήρα,  δεν  μεταβιβάζεται, δεν  εκχωρείται και δεν ανταλλάσσεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα ή σε άλλα δώρα, σε οποιαδήποτε τιμή.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του Διαγωνισμού δεν είναι μόνο η παροχή δυνατότητας Συνάντησης των συμμετεχόντων με το επιλεγμένο προβεβλημένο δημόσιο πρόσωπο, αλλά και η προώθηση φιλανθρωπικών δράσεων, στις οποίες θα διοχετεύεται μέρος του αντιτίμου των προϊόντων που αγοράζει κάθε συμμετέχων.

Κατά τη Συνάντηση πέραν της συναναστροφής και αλληλεπίδρασης του Νικητή με το δημόσιο πρόσωπο, θα ανακοινωθεί επίσης το ύψος του ποσού που συγκεντρώθηκε και παρακρατήθηκε για φιλανθρωπικούς σκοπούς και ο οργανισμός, στον οποίο θα δωρισθεί αυτό.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Διαγωνισμός ξεκινάει από την Παρασκευή, 14 Μαίου 2021, στις 18:00, έως την Παρασκευή, 11 Ιουνίου 2021, στις 23:59.

Οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  του Διαγωνισμού  που έχουμε  στη  διάθεση μας αποτελούν  το  επίσημο  όργανο  χρονομέτρησης  του Διαγωνισμού, βάσει του οποίου ορίζεται ο Χρόνος Έναρξης, ο Χρόνος Λήξης, καθώς και ο χρόνος ενεργής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. 

Οι  τυχόν  υποβληθείσες  συμμετοχές  μετά  τη  πάροδο  της  λήξης  του Διαγωνισμού  θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και δεν συνεπάγονται οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν εμάς ή/και οποιονδήποτε τρίτο. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν δικαίωμα ή  απαίτηση  απέναντι μας ή έναντι οποιουδήποτε τρίτου, ούτε νομιμοποιούνται να ζητήσουν είτε  τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε απόλαυση των επάθλων, είτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση.

ΙΙΙ. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχετε όσοι:

  1. Είστε τουλάχιστον 18 ετών και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάπτετε δεσμευτικές συμβάσεις, εκτός αν έχετε τη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα σας.
  2. Παρέχετε τα αληθινά και ακριβή στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας – e-mail, την ταχυδρομική σας διεύθυνση κλπ.)
  3. Έχετε προβεί στην αγορά τουλάχιστον ενός προϊόντος μας, από την ώρα έναρξης του διαγωνισμού και καθ’ όλη τη διάρκεια του, μέχρι τη λήξη του.

Σε περίπτωση που δεν πληρείται οποιαδήποτε εκ των τριών ανωτέρω προϋποθέσεων, ή σε περίπτωση ψευδούς, κακόπιστης ή δόλιας παραγγελίας διατηρούμε – πέραν κάθε άλλου νόμιμου δικαιώματος μας – το δικαίωμα να μην αποδεχτούμε τη συμμετοχή σας.

2. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό, αρκεί κατόπιν της η ολοκλήρωση της αγοράς από εσάς ενός προϊόντος από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα σύμφωνα με τους Όρους μας. Στη συνέχεια, λαμβάνετε μέρος στην κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού Νικητή.

Με κάθε αγορά σας, αποκτάτε αριθμό συμμετοχών στο διαγωνισμό αντίστοιχο με τα χρήματα που καταβάλετε, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά πριν κάνετε τη συναλλαγή. Παραδείγματος χάρη αγοράζοντας ένα προϊόν με 1 ευρώ, θα αποκτάτε μια συμμετοχή ενώ αγοράζοντας ένα προϊόν με 20 ευρώ θα αποκτάτε 25 συμμετοχές και ούτω καθεξής, πάντα σύμφωνα με ό,τι αναγράφεται στις επιλογές. Με άλλα λόγια όσο μεγαλύτερες ή περισσοτερες αγορές κάνετε, τόσες περισσότερες φορές θα συμμετέχει το όνομα σας στην κλήρωση.

3. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται και αποκλείονται όσοι εμπίπτουν  στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Είναι ανήλικοι, δηλαδή κάτω των 18 ετών και δεν έχουν τη συγκατάθεση και αποδοχή των ασκούντων τη γονική μέριμνα τους.

β. Δεν έχουν συμφωνήσει με τους παρόντες όρους χρήσης.

γ. Είναι  εταίροι, εργαζόμενοι της Διοργανώτριας ή συνεργάτες της.

δ. Είναι συγγενείς α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (γ) πρόσωπα.

ε. Έχουν δηλώσει ψευδή στοιχεία.

στ. Έχουν υπαναχωρήσει από οποιαδήποτε αγορά προϊόντος της Διοργανώτριας, χάρη στην οποία συμμετείχαν στον Διαγωνισμό.

Διατηρούμε το δικαίωμα (αλλά  δεν  υποχρεούμαστε) να αποκλείσουμε από  το Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, τα ανωτέρω πρόσωπα που ρητά εξαιρούνται, αλλά και όσα πρόσωπα κατά την ελεύθερη κρίση μας, είναι πιθανό να έχουν χρησιμοποιήσει (ή να έχουν αποπειραθεί να χρησιμοποιήσουν) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή  τους ή να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να παραβιάζουν τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης της Πλατφόρμας ή να προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας, του δημοσίου προσώπου ή τα χρηστά ήθη. Όλα τα παραπάνω πρόσωπα θα ευθύνονται απέναντι μας και έναντι οποιουδήποτε τρίτου πρόσωπού για οποιαδήποτε ζημία.

IV. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ

1. ΚΛΗΡΩΣΗ

Ο τυχερός Νικητής του Διαγωνισμού θα αναδεικνύεται μέσω κλήρωσης που θα διενεργηθεί μέσω της διαδικασίας της στιγμιαίας επιλογής συμμετεχόντων με τη χρήση ηλεκτρονικών αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν ότι δε θα υπάρξει ανθρώπινη παρέμβαση στις σχετικές κληρώσεις. Μέσω  της ίδιας κλήρωσης θα αναδεικνύεται και ο τυχερός Επιλαχών, ο οποίος θα απολαμβάνει το έπαθλο, σε περίπτωση μη αποδοχής του από τον τυχερό Νικητή.

Η κλήρωση για την ανάδειξη του Νικητή και του Επιλαχόντα θα διεξαχθεί στα γραφεία μας μέσα σε διάστημα 15 ημερών από την λήξη του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται παραπάνω και το αποτέλεσμα θα ανακοινωθεί μέσω των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram. Η εν λόγω δημοσίευση των προσωπικών δεδομένων του Νικητή και του Επιλαχόντα, θα πραγματοποιηθεί κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παράγραφο VI.2. των παρόντων Όρων Συμμετοχής καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν καταστεί δυνατή η διεξαγωγή της ως άνω κλήρωσης, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε την ημέρα και την ώρα αυτής, κατόπιν προηγούμενης ανακοίνωσής σας, μέσω σχετικής δημοσίευσης στην Πλατφόρμα μας.

2. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΑΠΟΔΟΧΗ

Μετά την ανάδειξη του Νικητή και του Επιλαχόντα, θα επιχειρήσουμε στη συνέχεια να έρθουμε σε επικοινωνία καταρχήν με τον Νικητή, είτε τηλεφωνικά είτε μέσω προσωπικού γραπτού μηνύματος, προκειμένου να τον ενημερώσουμε σχετικά.

Αν ο Νικητής δεν αποδεχθεί το έπαθλο εντός 1 εργάσιμης ημέρας  ή ακυρωθεί η συμμετοχή του, θα διενεργήσουμε άμεσα την ανωτέρω επικοινωνία με τον Επιλαχόντα.

Το όνομα του τελικού Νικητή θα αναρτηθεί στην Πλατφόρμα μας.

V. ΕΠΑΘΛΟ

1. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η Συνάντηση θα λάβει χώρα εξ αποστάσεως-διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής Facebook live Video στην σελίδα Facebook που ελέγχουμε και διαχειριζόμαστε με τίτλο «All We Need is You» https://www.facebook.com/allweneedisyouAWNY, ή από κοντά, εφόσον αυτό επιθυμεί ο τυχερός Νικητής και είναι δυνατόν δεδομένων των εκάστοτε συνθηκών. Στη συνάντηση θα παρευρίσκονται μέλη της Διοργανώτριας, το δημόσιο πρόσωπο και ο τυχερός Νικητής.

Η απόλαυση του επάθλου θα γίνεται κατόπιν της ταυτοποίησης του προσώπου του Νικητή μέσω της επίδειξης της αστυνομικής του ταυτότητας στη Διοργανώτρια.

Ο Νικητής οφείλει, καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και κατά την απόλαυση του επάθλου (Συνάντηση με το δημόσιο πρόσωπο) να συμπεριφέρεται κόσμια, να μην προβαίνει σε υβριστικά ή ρατσιστικά σχόλια, ή σχόλια που μπορεί να θίγουν την προσωπικότητα, την τιμή και την υπόληψη οποιουδήποτε.

Εάν διαπιστώσουμε, με οποιονδήποτε τρόπο, ότι η συμπεριφορά του Νικητή παραβιάζει τα οριζόμενα της παρούσας παραγράφου, τότε έχουμε το δικαίωμα να τον αποκλείσουμε από το έπαθλο ανά πάσα στιγμή και να αξιώσουμε αποζημίωση για κάθε ζημία ή ηθική βλάβη.

2. ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

Η Συνάντηση θα λαμβάνει χώρα εντός ενός (1) μήνα από την αποδοχή του επάθλου.

Κατόπιν της αποδοχής του επάθλου από τον τελικό Νικητή, θα επικοινωνούμε μαζί του σε δεύτερο χρόνο για να του ανακοινώσουμε προσωπικά το χρόνο και (στην περίπτωση που αυτή δεν διεξαχθεί διαδικτυακά εξ αποστάσεως) τον τόπο της Συνάντησης του με το δημόσιο πρόσωπο.

VI. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ & ΕΙΚΟΝΑ

Οι  συμμετέχοντες  δεν  έχετε  ούτε  αποκτάτε  κανένα  απολύτως  δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της  Διοργανώτριας ή του δημοσίου προσώπου.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε γεγονότος σχετικού με το διαγωνισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οι συμμετέχοντες μας παρέχετε, με την υποβολή της συμμετοχής σας στον Διαγωνισμό, την άδειά σας να κάνουμε χρήση της εικόνας σας για οποιονδήποτε σκοπό, μεταξύ άλλων για τη διαχείριση, διαφήμιση ή προώθηση των υπηρεσιών της, χωρίς χρονικό περιορισμό και άνευ καταβολής οποιουδήποτε ανταλλάγματος προς εσάς, αναγνωρίζετε δε και δηλώνετε ότι δεν έχετε οποιαδήποτε σχετική αξίωση και ότι σε κάθε περίπτωση παραιτείστε ρητώς τυχόν δικαιώματός σας να αναζητήσετε οποιοδήποτε αντάλλαγμα.

Ενδεικτικές χρήσεις της εικόνας και άλλων πληροφοριών των συμμετεχόντων και ιδίως του Νικητή είναι α) η δημοσίευση των ονομάτων τους κατά την κλήρωση, β) η δημοσίευση φωτογραφιών τους και βίντεο από τη Συνάντηση, γ) η συμπερίληψη φωτογραφιών τους και βίντεο από τη Συνάντηση σε προωθητικό υλικό της Διοργανώτριας, δ) η διανομή φωτογραφιών τους και βίντεο από τη Συνάντηση (μεταξύ άλλων στους Συνεργάτες της στο πλαίσιο του Διαγωνισμού).

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα σας αποτελούν προτεραιότητα μας. Επεξεργαζόμαστε μόνο τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό και εφόσον νικήσετε, για την απόλαυση του επάθλου.

Αναλυτικότερα, μπορείτε να δείτε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στον παρακάτω πίνακα:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Συμμετοχή σε ΔιαγωνισμόΣτοιχεία ταυτότητας, Στοιχεία επικοινωνίας, Στοιχεία συναλλαγών, Στοιχεία αλληλεπίδρασης, Στοιχεία λογαριασμού, Στοιχεία διαγωνισμού, ΕικόναΓια να διεκπεραιώσουμε τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και να σας παρέχουμε το έπαθλο, εφόσον κληρωθείτε.             Για να προωθήσουμε το Διαγωνισμό και τις υπηρεσίες μαςΕκτέλεση Σύμβασης Δηλαδή εφόσον επιλέξετε να δηλώσετε συμμετοχή στο διαγωνισμό και εφόσον κληρωθείτε, πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να σας συμπεριλάβουμε στην κλήρωση, να ανακοινώσουμε τη νίκη σας και να σας παρέχουμε το έπαθλο σας, το οποίο συνεπάγεται την δημοσιοποίηση της σχετικής Συνάντησης Συγκατάθεση Δηλαδή εφόσον κερδίσετε στο διαγωνισμό το έπαθλο, το οποίο είναι συνυφασμένο με την φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση σας, το υλικό αυτό συμφωνείτε να δημοσιευτεί για προωθητικούς σκοπούς.Εφόσον τα προσωπικά σας δεδομένα αποκαλυφθούν δημοσίως (π.χ. δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο), θα παραμείνουν δημοσιοποιημένα στην Πλατφόρμα μας μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση σας

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα αποκτήσει και το επιλεγμένο δημόσιο πρόσωπο.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, μας παρέχετε επιπροσθέτως τη συγκατάθεση σας για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων ή/και επάθλων αυτού μέσω οποιουδήποτε εντύπου και ηλεκτρονικού μέσου επιλέξουμε, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου, για προωθητικούς σκοπούς.

Εξακολουθείτε να έχετε όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, όπως το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού και ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Περισσότερες πληροφορίες για την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του Διαγωνισμού, καθώς και την τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Στην περίπτωση ματαίωσης-αναβολής του Διαγωνισμού, αλλαγής του επάθλου, τροποποίησης των όρων συμμετοχής  ουδεμία  ευθύνη  φέρει η Διοργανώτρια  έναντι  των  συμμετεχόντων  ή/και  οποιουδήποτε  τρίτου, ακόμα και για  τυχόν  άμεσες  ή  έμμεσες  ζημίες,  δαπάνες  και  έξοδα. Αντίστοιχα, στην περίπτωση ματαίωσης-αναβολής του Διαγωνισμού, αλλαγής του επάθλου, τροποποίησης των όρων συμμετοχής  ουδέν δικαίωμα αποκτούν  οι  συμμετέχοντες  κατά  της Διοργανώτριας, ούτε  νομιμοποιούνται  ή  δικαιούνται  να  ζητήσουν  τη  συνέχιση  του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική  προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των  υπηρεσιών  και  την  ακρίβεια  των  πληροφοριών  άλλων  ιστοτόπων,  στις  οποίες  παραπέμπει η Πλατφόρμα της μέσω  «δεσμών», hyperlinks  ή διαφημιστικών  δημιουργικών.  Συνεπώς,  για  οποιοδήποτε  πρόβλημα παρουσιαστεί  κατά  την  επίσκεψη  ή  χρήση  άλλων  ιστοτόπων,  οι  συμμετέχοντες αναγνωρίζουν,  ότι  πρέπει  να  απευθυνθούν  απευθείας  στου  αντίστοιχους ιστοτόπους,  οι  οποίοι  και  φέρουν  ακέραια την  αντίστοιχη  ευθύνη  για  την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι  η  Διοργανώτρια  υιοθετεί  ή  απλώς  αποδέχεται  το  περιεχόμενο  ή  τις υπηρεσίες  των  ιστοτόπων  στους  οποίους  η Πλατφόρμα της παραπέμπει  ή/και συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες (όπως π.χ. η κλήρωση και η Συνάντηση) που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια είναι δυνατόν να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά, λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στον Διαγωνισμό μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας, πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας που δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους. 

Η Διοργανώτρια δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει ή, τέλος, αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά.

Η Διοργανώτρια και το δημόσιο πρόσωπο δεν υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά την απόλαυση του επάθλου, ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

4. ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής όπως και κάθε έγγραφο που ρητά αναφέρεται σε αυτούς αποτελούν την πλήρη συμφωνία ανάμεσα μας αναφορικά με τη συμμετοχή σας στο Διαγωνισμό.

5. ΑΝΑΒΟΛΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ

Δικαιούμαστε να ματαιώσουμε ή αναβάλλουμε οποτεδήποτε το Διαγωνισμό, ολικά  ή  μερικά  ή να αλλάξουμε τα προσφερόμενα έπαθλα με άλλα ίσης  αξίας  κατά  την  διάρκεια  του  Διαγωνισμού  ή  μετά  την  λήξη  του, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ματαίωση-αναβολή του Διαγωνισμού ισχύει αυτοδικαίως από τη δημοσίευσή  της στην Πλατφόρμα μας.

6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να αναθεωρούμε ελεύθερα τους Όρους Συμμετοχής, οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, αναλαμβάνουμε δε την υποχρέωση να ενημερώνουμε τους Όρους για οποιαδήποτε μεταβολή.

7. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΟΡΩΝ

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή οριστεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεστεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Διοργανώτρια θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτερο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΤEΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά από το Διαγωνισμό για την επίλυση της οποίας, θα μας έχετε αποστείλει σχετικό έγγραφο αίτημα αλλά δεν καταφέρουμε να καταλήξουμε σε κοινή μεταξύ μας συμφωνία, αυτή θα ερμηνεύεται σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Τελευταία Ενημέρωση: 13/05/2021